Riskli Yapı Alanlarında Kira Yardımı 48 Aya Çıkarıldı

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. Riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresinin üst sınırı 48 aya çıkarıldı. Değişiklikte kendi arsasında inşaat yapan geçici müteahhitlerin, inşaat tamamlanıncaya kadar satış yapmaması koşulu ile ruhsat aşamasında ödemesi gereken yapı yaklaşık maliyetinin %10’u tutarındaki teminat da kaldırıldı.

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme kapsamında riskli ve rezerv yapı alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek kira yardımı süresinin üst sınırı 12 ay uzatılarak 36 aydan 48 aya çıkarıldı. Yine dönüşüm projeleri özel hesabının finansman durumu gözetilerek bakanlıkça uygun görülmesi halinde kira yardımındaki peşin ödeme süresi de 5 aydan 12 aya yükseltildi.

Düzenleme 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.