Riskli Yapı Alanlarında Kira Yardımı 48 Aya Çıkarıldı

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. Riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresinin üst sınırı 48 aya çıkarıldı. Değişiklikte kendi arsasında inşaat yapan geçici müteahhitlerin, inşaat tamamlanıncaya kadar satış yapmaması koşulu ile ruhsat aşamasında ödemesi gereken yapı yaklaşık maliyetinin %10’u tutarındaki teminat da kaldırıldı.

Daha Fazla Riskli Yapı Alanlarında Kira Yardımı 48 Aya Çıkarıldı