Sakarya 2071 Vizyonu Kentsel Gelişme Planı Uluslararası Fikir Yarışması İptal Edildi

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından açılan Sakarya 2071 Vizyonu Kentsel Gelişme Planı Uluslararası Fikir Yarışması’nın, Covid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında iptal edildiği duyuruldu.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin yaptığı duyuru şöyle:

“Bilindiği üzere, Uluslararası sivil toplum kuruluşu niteliğinde faaliyet gösteren Birliğimizce Sakarya il sınırları bütününde uluslararası düzeyde bir gelişme planı fikir yarışması yapılmasına karar verilmiş ve Sakarya 2071 Vizyonu Kentsel Gelişme Planı Uluslararası Fikir Yarışması 23 Aralık 2019 tarihinde Sakarya’da gerçekleştirilen tanıtım programı ile ilan edilerek yarışma süreci başlatılmıştır.

Aradan geçen üç ayı aşkın sürede yarışmaya yoğun ilgi gösterilmiş, çok sayıda başvuru alınmış ve müracaatlar devam etmektedir. Soru sorma ve cevaplandırma süreci tamamlanan yarışmada artık katılımcı ekipler tarafından mevcut durumun analiz edilmesi, fikirlerin oluşturulması, bu fikirlerin verilen altlık haritalara aktarılması ve fikirlerin açıklanacağı raporlandırma sürecine girilmiştir. Haziran 2020 olarak belirlenen proje son teslim tarihine kadar önümüzde ekiplerin bir araya gelerek yoğun olarak çalışacağı 3 aylık bir süre bulunmaktadır.

Diğer taraftan, malum olunduğu üzere tüm dünyada Covid-19 olarak adlandırılan Coronavirüs salgını baş göstermiş ve maalesef ki ülkemiz de dâhil olmak üzere dünyanın tüm ülkeleri salgından yoğun şekilde etkilenmiş ve etkilenmeye devam etmektedir. Tüm dünyada bilim adamları ve doktorlar tarafından virüsle mücadelede ortak tedbir olarak kişilerin kişisel temastan kaçınarak ve mümkün olduğunca evlerinde kalarak kendilerini izole etmeleri gerektiği önerilmiş, tüm ülkeler tarafından bu yönde ciddi tedbirler alınmaktadır.

Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu tarafından yapılan öneriler doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı ve devletin diğer organları tarafından 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın evlerinden dışarıya çıkmaları yasaklanmış, diğer vatandaşlarımızın ise zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması yönünde tavsiye kararları alınarak toplu ulaşım kullanımı, şehirlerarası otobüs ve uçak seyahatlerinin sınırlandırılması, toplantıların iptal edilmesi gibi insanların toplu olarak bir arada bulunmasını engelleyen çeşitli önlemler de hayata geçirilmiştir. Bu noktada, zorunlu haller dışında evde kalınarak virüsten korunma ve virüsün yayılmasının önüne geçilmesi konusunda Devletimizin aldığı bu kararları sonuna kadar destekliyoruz.

Gerek basın yayın organları gerekse de sosyal medya vasıtasıyla yapılan tüm uyarı, bilgilendirme ve tavsiyeler doğrultusunda toplumumuzda virüse karşı bir farkındalık oluşmuş ve halkımızın büyük kesimi de uyarılar doğrultusunda mümkün olduğunca evde kalarak, dışarıda bulunduğu süre içerisinde de sosyal mesafe kurallarını uygulayarak virüsle mücadeleye destek olmaktadırlar. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarımızın önderliğinde başlatılan mesai saatlerinin azaltılması, dönüşümlü çalışma, esnek çalışma modeline geçilmesi ve evden çalışma gibi modeller özel sektörde de mümkün olduğunca benimsenerek hayata geçirilmeye başlanmıştır.

Öte yandan, Devletimizce insan sağlığını korumaya yönelik alınan kararlar dışında ekonomik hayata ilişkin de bir takım kararlar ve tedbirler alınmış, ekonomi ve ticari hayatın devamlılığı konusunda yapılan desteklemeler yanında daha önce ihalesi gerçekleştirilerek sözleşmeye bağlanan ancak Covid-19 virüsü sebebiyle yerine getirilmeyen işlere süre uzatımı verilebileceği yada sözleşmelerin feshedilebileceği kararı alınmıştır.

Bu noktada; tarafımızca 23 Aralık 2019 tarihinde ilanı gerçekleştirilen fikir yarışması kapsamında,

  • Ekiplerin Covid-19 salgını tedbirleri ve kısıtlamaları sebebiyle bir araya gelmesinde zorluklar yaşanacağı,
  • Bu zorluklar aşılsa bile ekiplerin bir araya gelerek proje üzerinde çalışmalarının sağlık açısından risk oluşturacağı ve salgının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirlere aykırı olacağı,
  • Şehirlerarası seyahat kısıtlaması sebebiyle özellikle Sakarya dışından katılım sağlayan ve yarışmayla alakalı olarak bölgede inceleme yapmak isteyen ekiplerin bunu gerçekleştiremeyeceği,

değerlendirilerek, Covid-19 virüsü salgını sonuçlanıncaya kadar yarışma sürecinin askıya alınması yönünde kanı oluşmuştur. Bu konuda Birliğimiz Yönetim Kurulu üyeleri ile yapılan istişareler sonucunda; Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri ve konusunda uzman hekimler tarafından yapılan açıklamalara göre Covid-19 virüsü salgınının ortadan kalkması ve hayatın normale dönme süresindeki belirsizlikler dikkate alınarak “Sakarya 2071 Vizyonu Kentsel Gelişme Planı Uluslararası Fikir Yarışması”nın bu aşamada iptal edilmesine ve yarışmaya şu ana kadar yapılan müracaatlar için ödenen katılım bedelinin müracaat sahiplerine geri ödenmesine karar verilmiştir. Ayrıca, yarışmanın bu salgın hastalık sürecinin sona ermesini müteakip yeniden düzenlenmesi için çalışma yapılması yönünde bir tavsiye kararı da alınmıştır. Yarışmanın ileride yeniden düzenlenmesi durumunda, şu ana kadar yarışma konusunda proje ve fikir üretmeye başlayan ve bu konuda belli bir noktaya gelen yarışmacıların çalışmaları da ziyan olmayacaktır. Bu vesileyle, yarışmaya şu ana kadar müracaat eden ve müracaat etmeyi düşünen tüm meslektaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Covid-19 virüsünün sebep olduğu ölümcül salgının en kısa zamanda sona ermesini ve sağlıklı günlere ulaşmayı diler, kamuoyunu saygıyla selamlarız.”