Kocaeli’de Vakıf Üniversitesi Kurulacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifi kapsamında Ankara ve Kocaeli illerinde 2 yeni üniversite kurulacak. Kocaeli’de kurulacak üniversitenin adının Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi olması planlanıyor. 

Söz konusu kanun teklifinde üniversite ile ilgili şu ifadeler yer alıyor.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
EK MADDE 204- Kocaeli’de Avrupa Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarma ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur. Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak: a) Diş Hekimliği Fakültesinden, b) Sağlık Bilimleri Fakültesinden, c) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden, ç) Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden, d) 17 Ağustos 2009 tarihli ve 2009/15382 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş bulunan ve bu maddeyi ihdas eden Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan Avrupa Meslek Yüksekokulundan, oluşur.