The Cove Hotel Yayında

AD Architects, Kocaeli’nin dikkat çeken yapılarından birisi olmaya aday The Cove Hotel projesinin detaylarını paylaştı. Yapının iddialı cephesi bölgeye yeni bir görüntü kazandırmaya aday. Detaylarını…

Riskli Yapı Alanlarında Kira Yardımı 48 Aya Çıkarıldı

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. Riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresinin üst sınırı 48 aya çıkarıldı. Değişiklikte kendi arsasında inşaat yapan geçici müteahhitlerin, inşaat tamamlanıncaya kadar satış yapmaması koşulu ile ruhsat aşamasında ödemesi gereken yapı yaklaşık maliyetinin %10’u tutarındaki teminat da kaldırıldı.

İç Mimarlık & Dekorasyon

Teknoloji